Xây dựng

Việc làm ngành
Tuyển kỹ sư xây dựng

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 28/03/2019

Kỹ sư xây dựng

Mức lương: 10 - 15 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 26/03/2019

Kỹ sư xây dựng

Mức lương: 7 - 10 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 08/03/2019

Giám sát công trình

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 26/02/2019

GIÁM SÁT KINH DOANH

Mức lương: 7 - 10 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 20/12/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Mức lương: 6 - 8 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 20/12/2018

Chuyên Viên Phát Triển Dự Án

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 08/12/2018

Trưởng Nhóm An Toàn

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 05/12/2018

TRƯỞNG NHÓM GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 26/11/2018

Trưởng Nhóm QA / QC

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 16/11/2018

Giám Sát Kết Cấu Tại Cát Bà

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 16/11/2018

Kỹ Thuật Viên Shop/ Nhân Viên Kỹ Thuật Shopdrawing

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 16/11/2018

Kỹ sư mảng thanh quyết toán

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 16/11/2018

Nhân Viên Quản Lý Tiến Độ

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 16/11/2018

Nhân Viên Khối Lượng Dự Án

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 16/11/2018

Kỹ Sư Khối Lượng

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 16/11/2018

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 15/11/2018

Danh mục các ngành
Hotline cho Nhà tuyển dụng