Vận chuyển/Giao nhận

Việc làm ngành
Nhân viên giao nhận

Mức lương: 7 - 10 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 22/03/2019

Nhân Viên Thủ Kho Chính

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 22/01/2019

Lái Xe Nâng

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 20/12/2018

Thủ Kho Thực Phẩm Tại Hải Phòng

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2018

Công Nhân Kho

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 11/12/2018

Nhân Viên Kiểm Đếm - Tallyman

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 11/12/2018

Nhân Viên Kho Vật Liệu

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Khu công nghiệp Nomura

Ngày đăng: 29/11/2018

Nhân Viên Kho Vật Liệu

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 15/11/2018

Danh mục các ngành
Hotline cho Nhà tuyển dụng