Thông tin ứng viên
Kế Toán Bán Hàng
File CV mẫu: Tải về tại đây
Định dạng file hồ sơ CV cho phép (doc, docx, pdf)