Sản phẩm công nghiệp

Việc làm ngành
NHÂN VIÊN KINH DOANH

Mức lương: 6 - 8 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 20/12/2018

Danh mục các ngành
Hotline cho Nhà tuyển dụng