Môi trường/Xử lý chất thải

Việc làm ngành
ENGINEER ELECTRIC (ESSH OF FACTORY STAFFS) 1 PEOPLE

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Khu công nghiệp Tràng Duệ

Ngày đăng: 10/12/2018

Kỹ Thuật Viên Môi Trường

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Khu công nghiệp Tràng Duệ

Ngày đăng: 19/11/2018

Danh mục các ngành
Hotline cho Nhà tuyển dụng