Kiểm toán

Việc làm ngành
Nhân Viên Kế Toán Cửa Hàng

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 22/01/2019

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành (Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Khu công nghiệp Nomura

Ngày đăng: 16/01/2019

Nhân Viên Kiểm Đếm (Hải Phòng)

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 24/12/2018

[An Lão, Thành Phố Hải Phòng] Nhân Viên Kế Toán

Mức lương: 7 - 10 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 21/12/2018

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành (Tiếng Anh/Tiếng Nhật)

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Khu công nghiệp Nomura

Ngày đăng: 17/12/2018

Nhân Viên Kiểm Đếm - Tallyman

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 11/12/2018

Kế Toán Viên

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 10/12/2018

Accountant Staff

Mức lương: 7 - 10 triệu

Khu vực: Khu công nghiệp Tràng Duệ

Ngày đăng: 10/12/2018

Accounting - Tax Assistant/Specialist

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 08/12/2018

Kế Toán Kho

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 03/12/2018

Kế Toán Bán Hàng (Tuyển Gấp)

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 30/11/2018

Nhân Viên Kiểm Đếm

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 21/11/2018

Kỹ sư mảng thanh quyết toán

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 16/11/2018

Nhân Viên Kế Toán

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 15/11/2018

Nhân Viên Quản Lý Cước Chi Nhánh

Mức lương: 7 - 10 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 15/11/2018

Danh mục các ngành
Hotline cho Nhà tuyển dụng