Kho vận

Việc làm ngành
Nhân viên rửa xe

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 28/02/2019

Thủ kho

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 21/02/2019

Warehouse Manager

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 23/01/2019

Nhân Viên Thủ Kho Chính

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 22/01/2019

Lái Xe Nâng

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 20/12/2018

Thủ Kho Thực Phẩm Tại Hải Phòng

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 17/12/2018

Công Nhân Kho

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 11/12/2018

Nhân Viên Kiểm Đếm - Tallyman

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 11/12/2018

Bưu chính

Mức lương: 7 - 10 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 06/12/2018

Production Management Engineer - Kỹ Sư Quản Lý Sản Xuất

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Khu công nghiệp Tràng Duệ

Ngày đăng: 04/12/2018

Nhân viên kho bãi

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 01/12/2018

Nhân Viên Kho Vật Liệu

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Khu công nghiệp Nomura

Ngày đăng: 29/11/2018

Nhân Viên Kho Vật Liệu

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 15/11/2018

Quản Lý Kho - PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 12/11/2018

Danh mục các ngành
Hotline cho Nhà tuyển dụng