In ấn/Xuất bản

Việc làm ngành
Nhân Viên QC, Đóng Gói

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 07/03/2019

Danh mục các ngành
Hotline cho Nhà tuyển dụng