Địa chất/Khoáng sản

Việc làm ngành
Mineral Inspector

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 28/01/2019

Sales Executive - Oil, Gas and Chemicals (Hai Phong)

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 24/12/2018

Mineral Inspector

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 27/11/2018

Sales Executive - Oil, Gas and Chemicals

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 21/11/2018

Mineral Inspector

Mức lương: Thương lượng

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 15/11/2018

Danh mục các ngành
Hotline cho Nhà tuyển dụng