An ninh

Việc làm ngành
[An Lão, Hải Phòng] Nhân Viên Bảo Vệ Nội Bộ

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 21/12/2018

Nhân Viên Bảo Vệ - PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 13/12/2018

Nhân Viên Bảo Vệ Nội Bộ Cho Hệ Thống FPT Shop

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 30/11/2018

Nhân Viên Bảo Vệ Nội Bộ tại An Lão

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 15/11/2018

Nhân Viên An Ninh - Big C Hải Phòng

Mức lương: 3 - 5 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 15/11/2018

Nhân Viên Bảo Vệ Nội Bộ Cho Hệ Thống FPT Shop

Mức lương: 5 - 7 triệu

Khu vực: Hải Phòng

Ngày đăng: 15/11/2018

Danh mục các ngành
Hotline cho Nhà tuyển dụng